افزایش موارد جدید ابتلا به HIV در روسیه

دو سوم از تمام موارد جدید ابتلا به HIV در اروپا تنها در روسیه ثبت شده است.

OK