فعالیت ۳۱درصد نیروهای استانداری گلستان با قانون مغایر است

گرگان- تذکر مسئولان کشوری در حالی از وجود ۳۱درصد پرسنل مامور خارج از دستگاه در استانداری گلستان و مغایرت آن با قانون خبر می دهد که مدیران استان گلستان آن را میراث دولت قبل می دانند.

OK