توصیف وزیر ارشاد از آیت الله هاشمی

سید رضا صالحی امیری اظهار کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از استوانه های انقلاب بود و ما نسل جوان مدیران بعد از انقلاب عمدتا تجارب مدیریتی را از وی یاد گرفتیم.

OK