آیت الله رفسنجانی شخصیتی استثنایی و از ارکان جمهوری اسلامی بود

معاون رئیس جمهور عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون از آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان شخصیتی استثنایی و یکی از ارکان جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.

OK