وزارت خزانه داری آمریکا نام ۷ نفر را به فهرست سیاه خود افزود

وزارت خزانه داری آمریکا اسامی هفت تن از جمله ۵ تبعه روس را به فهرست سیاه ضد تروریسم خود افزود.

OK