شاه اردن رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

«عبدالله دوم» با ارسال پیامی به رئیس جمهوری ایران رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت.

OK