ابراز نگرانی انگلستان و فرانسه از واردات اورانیوم توسط ایران

فرانسه و انگلستان با ابراز نگرانی درباره صادرات اورانیوم روسیه به ایران ضمن موافقت با این مسئله خواستار توضیحاتی در این خصوص شدند.

OK