سفر نماینده امیر کویت به تهران برای تسلیت رحلت آیت الله رفسنجانی

نماینده امیر کویت به منظور تسلیت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام عازم تهران شد.

OK